Cụm Server Bá Vương | TEST: 05/12 - OPEN: 07/12

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU - DINORANT

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).

- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".

- Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Kỳ Lân

Quái Điểu


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 1155] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 775] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 180] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 194] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 788] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 355] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 320] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 648] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 412] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 445] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 597] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 1066] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 906] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 904] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 971] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 968] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 917] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 1059] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 957] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1092] 01-05-2016